Grunneiers rolle i forhold til motorferdsel i utmark

Som grunneier har du stor bestemmelsesrett mht. motorferdsel på egne veier og i utmarka. Du kan for eksempel nekte skiforeningen å preparere løyper i din skog eller forby naboen å kjøre over din grunn når han skal frakte ut ved fra egen skog.

Du kan imidlertid ikke innvilge deg selv tillatelser som ikke er hjemlet i lov og forskrift. Husk at bevisbyrden for at du kjører lovlig er din, dersom du blir stoppet av politiet. Er du i tvil om dine rettigheter, kontakt kommunen.