Sakkyndig nemnd og felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivingsvedtak

Her finner du informasjon om nemndens oppgaver og hvem som er medlemmer.

Kommunestyret har oppnevnt ei sakkyndig nemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer. Det er også oppnevnt ei klagenemnd bestående av tre faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Sakkyndig nemnd sine oppgaver:

 • Har ansvar for at eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer
 • Vedtar metode og hjelpeparameter
 • Vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet
 • Førsteinstans ved klagebehandling
 • Ansvarlig for vedtatte takster
   
Medlemmer pr 01.01.2023 Personlige varamedlemmer
Steinar Skarstad (leder) Espen Hald
Astrid Hagen (nestleder) Roger Hansen
Asgeir Aune Mona Øvergård

 

 

Felles klagenemnd for klage på takstvedtak og utskrivningsvedtak:

 • Har ansvaret for å behandle klager der vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
 • Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak
 • Klagenemndas vedtak er endelig og kan kun bringes inn for rettsapparatet for videre behandling
   
  Medlemmer pr 01.01.2023   Personlige varamedlem      
  Astrid Nilssen (leder) Johan Arnt Alstad
  Gunnar Kvarsvik (nestleder) Camilla Brevik
  Svanhild Båtnes Holten Hallgeir Lian

Kontaktinfo

Mabel Dybdahl Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 91 52 78 17