Eiendomsskatt

Bindal kommune innførte eiendomsskatt i hele kommunen fra og med 2017. Før den tid var det kun verk og bruk som betalte slik skatt.

Kommunestyret vedtar hvert år i desember promillesatsene og bunnfradrag for påfølgende år.

For 2023 er satsene: 

  • Generell sats: 7 promille (verk og bruk samt næring)
  • Boliger og fritidsboliger: 4 promille

Alle selvstendige boenheter hadde tidligere et bunnfradrag på kr 50 000,-. Det er avviklet fra og med 2023, jfr. sak i kommunestyret, 15.12.2022, sak 100/2022.

Eiendomsskatten faktureres sammen med de øvrige kommunale avgiftene to ganger i året.
Forfall 30.4. og 30.11.
 

Hvem kan få fritak for eiendomsskatt?

Eiendommer som eies av stiftelser, lag og foreninger eller institusjoner som gagner kommunen og som driver på non profitt-basis kan søke om fritak.

Kontaktinfo

Mabel Dybdahl Pettersen
Økonomisjef
E-post
Telefon 91 52 78 17