Flaggreglement

1.Det utføres flagging på offisielle flaggdager på kommunens flaggstang på rådhuset følgende dager:

21. februar   HM Kong Harald V

1. mai          Den internasjonale arbeiderdagen

8. mai          Frigjøringsdagen

17. mai        Grunnlovsdagen

7. juni          Unionsoppløsningen

4. juli           HM Dronning Sonja

Bevegelig Valgdagen

2. Det utføres flagging på alle offisielle flaggdager ved Bindal sykehjem og Bindalseidet eldresenter. Flagging skal utføres ved bruk av ansatte som er på jobb i aktuelle tidsrom, slik at det ikke påløper ekstra kostnader ved flaggingen.

3. Det flagges på 8. mai og 17. mai på de offentlige skolene. Flagging på 17. mai avtales med 17. mai-komité.

4. Rådmannen tar ved behov stilling til flagging som kommer i tillegg til ovennevnte punkter.

 

Vedtatt av Bindal kommunestyre 24. april 2014.