Kommunikasjonsstrategi

 

Bindal kommunestyre vedtok i april 2014 en 

 

Her er hovedmålene fra strategien og planen.

  • Bygge kommunens omdømme og identitet
  • Gi innbyggerne god informasjon om tjenester, rettigheter og plikter
  • Sikre medvirkning, dialog og samhandling
  • Sørge for god internkommunikasjon for å sikre en velfungerende virksomhet 

 

Nettside

Skal være naturlig førstevalg for å søke informasjon om kommunale tjenester/prosjekter og aktivitet i kommunen. Oppslagsverk, alt på ett sted. Det er vår egen nyhetskanal, der vi kan profilere kommunen.
Nyhetsabonnement for hovedsaker og plansaker.
Her kan vi synliggjør saker til politisk behandling og politiske vedtak. 
Hovedkanal for kommunikasjon i krisesituasjoner

Facebook

Raske” saker, korte saker, dagsaktuelle saker, profilerende saker. 

Informasjon som er aktuelt for alle eller gjelder store målgrupper. 

Viktig kanal for kommunikasjon i krisesituasjoner

 

YouTube

Profilerende kanal med filmer om og fra Bindal

Flickr  

Profilerende kanal for fotografier som viser det gode liv i Bindal.