Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest

Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Attesten gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt. Dersom det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.

Søknadsskjema - ferdigattest (PDF, 69 kB)

Brukstillatelse

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Søknadsskjema - midlertidig brukstillatelse (PDF, 49 kB)

For større byggetiltak må du også fylle ut følgende skjema, som skal følge med som vedlegg til søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse:

Samsvarserklæring (PDF, 47 kB)

Kontrollerklæring med sluttrapport (PDF, 110 kB)

Sluttrapport for avfall for nybygg (PDF, 98 kB)

Sluttrapport for avfall for rehabilitering og riving (PDF, 102 kB)

Ta gjerne kontakt med plan- og ressurssektoren om du er usikker på hvilke skjema som er aktuelle for din byggesak.