Bygge, endre eller rive

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider, f.eks fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks fra bolig til kontor. For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. Dette er en skjematisk oversikt som viser en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til byggesøknad.

www.ebyggesok.no
eByggesøk er en veileder som hjelper deg med både utfylling og innsending av din digitale søknad. Vi guider deg igjennom en jungel av begreper og skjemaer og veileder deg helt fra du lurer på om du trenger å søke, til en ferdig innsendt byggesøknad og ferdigattest.

 

Kontaktinfo

Astrid Nilssen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 97 95 74 12