Klage på vedtak

Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.

Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.

Klagen må være postlagt før fristen går ut.

Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.

Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til Fylkesmannen.

Fylkesmannen avgjør saken innen 12 uker.

Klagen må være skriftlig
 

Send e-post til:
postmottak@bindal.kommune.no

eller send papirversjon til:

Bindal kommune
Oldervikveien 5
7980 TERRÅK
 

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?
Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.