Må jeg søke?

Skal du bygge, rive eller endre?

Det kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven både ved nybygg, tilbygg og påbygg, samt større endringer og reparasjoner. Det må søkes om tillatelse for en rekke andre arbeider, f.eks fasadeendring, riving og oppfyllings- og gravearbeider. Tillatelse er også nødvendig ved endret bruk av hele eller deler av en bygning, f.eks fra bolig til kontor. For noen tiltak må det sendes inn søknad med ansvarsrett, andre søknad uten ansvarsretter og enkelte mindre tiltak kan unntas fra saksbehandling. Dette er en skjematisk oversikt som viser en del av de vanligste byggearbeidene og hvilke bestemmelser som gjelder i forhold til byggesøknad.

Lenke til bestemmelser som gjelder byggesøknad

 

Veiviser

Skal du bygge garasje, hagebod eller annen frittliggende bygning kan denne veiviseren hjelpe deg å finne ut om du kan bygge uten å søke.    

Bygg uten å søke - Link til veiviser

 

Skal du bygge, endre eller rive frittliggende bygning på inntil 50 m² eller et tilbygg på maks 15 m²

Her er en utfyllende oversikt over hva som må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke.  Husk at du melde fra til kommunen om at du har bygget en bygning eller et tilbygg som er unntatt søknadsplikt.

Bygg uten å søke - Små tilbygg inntil 15m² og frittstående inntil 50m² - Hva må være i orden

 

Veiledning og regelverk

Byggesaksforskriften med veiledning (SAK10)

 

Dersom du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med Bindal kommune. Mer informasjon finnes også på Direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider.