Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og gebyrer for vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing for 2023

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.