Kommunale avgifter og gebyrer 2023

Kommunale avgifter faktureres 2 ganger i året, medio april og medio oktober. Kommunale avgifter består av vannavgift, slam/avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, feie- og tilsynsgebyr og eiendomsskatt. 

Renovasjon og slamtømming er ivaretatt av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA).
Henvendelser som gjelder slamtømming eller renovasjon rettes til de direkte:
e-post: firmapost@mna.no eller tlf. 74 28 17 60.

Feiing og tilsyn av pipe utføres av Namsos brann og redning. Henvendelser som gjelder feiing og/eller tilsyn av pipe rettes til de direkte:
e-post: brannforebygger@namsos.kommune.no eller tlf. 901 33 959.

For førstegangstilknytning til kommunal vann- og/eller avløpsanlegg skal det sendes søknad til Bindal kommune. For mer informasjon, ta kontakt på e-post: postmottak@bindal.kommune.no eller
tlf. 75 03 25 00.

Gebyrregulativet kan leses her (PDF, 338 kB)