Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og gebyrer for vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing for 2021

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.

Teknisk, bolig og eiendom


 

Kontaktinfo

Else Restad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 900 63 458