Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og gebyrer for vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing for 2019

Alle priser tillegges 25 % merverdiavgift.

 

Satsene er ikke endret fra 2018. (kun brann og tilsynsgebyr for ferie- og fritidsboliger, som er et nytt gebyr)

Teknisk, bolig og eiendom


 

Kontaktinfo

Else Restad
Fagkonsulent
E-post
Telefon 900 63 458