Kommunale avgifter

Kommunale avgifter og gebyrer for vann, avløp, slambehandling, renovasjon og feiing for 2022

Alle priser er inkludert 25 % merverdiavgift.