Tilknytning vann og avløp

Dersom din eiendom ligger i nærheten av offentlig vann og/eller avløpsledning skal eiendommen tilknyttes dette. Kommunen kan kreve at eiendommer som har andre vann- og avløpsløsninger skal knytte seg til det offentlige nettet.

Bindal kommune leverer vann på Terråk, Horsfjord, Åbygda, Skjelsviksjøen - Røytvoll, Holm og Harangsfjord. Det er offentlig avløp på Terråk og Bindalseidet.

Dersom du skal legge inn vann i ny eller eksisterende bygning må du også søke om utslippstillatelse.

 

Lenke til gebyrer for vann og avløp.

Søknadsskjema for utslippstillatelse. (PDF, 149 kB)

Søknadsskjema for tilknytning til kommunalt vann og avløp. (PDF, 571 kB)