Bindal helsestasjon planlegger kurs for foreldre om "Trygghetssirkel"

Kurset starter opp i januar 2019. Ta kontakt med Bindal helsestasjon innen 4. januar.

Trygghetssirkelen CIRCLE OF SECURITY PARENTING (COS - P)

Foreldrekurs med fokus på barnets behov (© Cooper, Hoffman, Marvin, & Powell, 1999)

Alle foreldre ønsker å gi barna sine trygghet, samtidig som noen finner foreldrerollen utfordrende på ulike vis.

Med bakgrunn i nyere tilknytningspsykologisk teori - og forskning, ønsker vi gjennom COS-P kurs å gi dere foreldre et «veikart» til å forstå barns behov og signaler.  Vi ønsker ikke å bruke COS-P for å tilstrebe det perfekte foreldreskapet, men et godt nok foreldreskap. COS-P kan gi deg en mulighet til å bli en enda bedre forelder for barnet ditt.

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet i seg selv, slik at det vil stå sterkere til å møte livets utfordringer.

COS-P kurset vil gå over 8 ganger, og varer 1,5 time hver gang. Det brukes filmer, drøftinger og oppgaver i løpet av kurset.

Vi planlegger å starte opp kurs i januar 2019

Er du/dere interessert, ta kontakt med helsestasjonen innen 04.01.19. på tlfnr. 75032567 eller sende sms til Marianne på tlfnr 41435679