Fiberutbygging på Bindalseidet, Terråk og Helstad

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fiber i områdene Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad. Nå kan du bestille. 

Vil du ha fibernett fra Telenor?

Gå inn på denne siden hos Telenor og les mer om hvordan du skal bestille fiber.

Søk opp din boligadresse, med vegnavn og husnummer. Hvis du ikke finner din boligadresse, ligger huset utenfor det aktuelle området. 

Utbyggingen er avhengig av at minst 70% i hvert område bestiller. Straks dette tallet er nådd, vil Telenor sette i gang arbeidet. Hvor fort utbyggingen går, kan ikke Telenor svare på, men de har som mål å fullføre arbeidet i løpet av 2020.

Telenor har varslet at det gamle kobbernettet skal fases ut fram mot 2023. Innen da skal kundene over på fiber og mobil.

Telenor vil fortsatt (fram til 2023) rette feil på det gamle kobbernettet for de kundene som ikke kan bruke alternativene mobil eller fiber.