Helsefagarbeidere/helsefagstudenter/helsefagelever

Ved Bindal sykehjem er det ledig 2 x 15 % fast stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, med tiltredelse 14.09.2020. I tillegg er det ved Bindal sykehjem ledig 15 % vikariat i stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, fra 14.09.2020 -- 17.01.2021. Søknadsfristen er 10. september 2020.

Ved Bindal sykehjem er det ledig 2 x 15 % fast stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, med tiltredelse 14.09.2020.

I tillegg er det ved Bindal sykehjem ledig 15 % vikariat i stilling på helg for helsefagarbeider/studenter/helsefagelever, fra 14.09.2020 -- 17.01.2021.

Kort om stillingene:

 • Ved institusjonen er det totalt 25 plasser som fordeler seg på langtidsplasser, korttidsplasser av ulike kategorier, avlastning og kommunalt akutt døgnopphold. Institusjonen har en egen avdeling for demente.
 • Inngår i et team med sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter som jobber tett med pasientene ved sykehjemmet. Nært samarbeid med avdelingene kjøkken, vaskeri og renhold.
 • Vi samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp.
 • Årsturnusturnus med 17 helger pr år.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Være deltagende i observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
 • Bidra med å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.

Vi ønsker du at har:

 • Fagbrev som helsefagarbeider eller studieplass innenfor helsefag eller helsefaglig høgskoleutdanning.
 • Nasjonal norskprøve nivå 3, og gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Fordel med erfaring fra pleie- og omsorgsyrket.
 • Kan bruke IKT-verktøy, - vi har Visma profil og digitale kvalitetssystem.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst.
 • Du har god serviceholdning og godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø.
 • Et bredt spekter av faglige utfordringer med pasienter i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov.
 • Opplæring i fagsystem som avdelingen bruker.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til leder institusjon, Heidi Pedersen, tlf 482 24 778/957 64 860.

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Vi har for tiden avtale om særskilt avlønning for studenter under høyskoleutdanning innen sykepleie og vernepleie.

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse av stilling.

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no, **innen 10.09.2020.**CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Dokumenter som sendes må ha PDF format.

Som følge av ansettelse kan det bli ledighet i andre stillinger med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.