Innkalling til kommunestyremøte torsdag 21. juni

Bindal kommunestyre har møte på Bindal rådhus kl 0900 torsdag 21. juni. Møteinnkallingen er lagt ut.

Her er møteinnkallingen  (delt i to filer pga størrelsen)     Del1 (PDF, 11 MB)      Del 2 (PDF, 4 MB)

 

Høringsliste samt referatsakene 44/18, 45/18, 47/18 og 48/18 legges ved som eget vedlegg.

  • 09:05 – 09:25 Orientering fra Bindal Utvikling AS v/Anja Tjelflaat.
  • Spørretimen.
  • Orientering fra ordføreren.
  • 10:00 – 10:45 Orientering fra havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus.
  • Orientering om regnskapsstatus pr. 30.04.2018 v/økonomisjef Wenche Næsvold.
  • Helse- og velferdssjef Arne Bangstad vil orientere om sakene 51/18, 52/18 og 53/18 når saksbehandlingen av disse starter.