Innkalling til møte i kommunestyret

Kommunestyret har møte tirsdag 20. februar på Bindal rådhus.

Kommunestyret har møte tirsdag 20. februar på Bindal rådhus kl 0900.

Her er lenke til innkalling  og saksliste.

Her er lenke til strømming av møtet.

Orientering fra flyktningetjenesten v/May Lene Øren.     Utgår
Ny: Orientering fra kirkeverge Marte Breisjøberg.
Orientering om bruk av fellesstuer/fellesareal i kommunale bygg der det er gitt tilskudd fra Husbanken v/helse- og velferdssjef Janne Berit Hellesø.
Orientering fra kommunedirektør Knut Toresen. 
Orientering fra ordfører Frode Næsvold.
Spørretimen.
Sak vedrørende organisering og drift av legetjenester ble ettersendt og ligger her. (PDF, 201 kB)

Tilleggssak om renovering av Bindal rådhus (PDF, 152 kB)