Utlysning av oppdrag: Transport av middag – rute i Indre og Ytre Bindal

Helse- og velferdssektoren utlyser to oppdrag for transport av middag til ulike abonnenter på egen

bopel. Oppdragene er delt opp i 2 ruter. Begge ruter starter på Terråk, men rute 1 vil inkludere alle

abonnenter på Terråk og grendene Helstad/Bangstad og Åbygda. Rute 2 vil inkludere alle grender i

ytre strøk av kommunen inkludert Bindalseidet, Horsfjord, Skjelviksjøen, Røytvoll, Holm m.m.

 

Helse- og velferdssektoren utlyser to oppdrag for transport av middag til ulike abonnenter på egen

bopel. Oppdragene er delt opp i 2 ruter. Begge ruter starter på Terråk, men rute 1 vil inkludere alle

abonnenter på Terråk og grendene Helstad/Bangstad og Åbygda. Rute 2 vil inkludere alle grender i

ytre strøk av kommunen inkludert Bindalseidet, Horsfjord, Skjelviksjøen, Røytvoll, Holm m.m.

 

Kommunen har for tiden ni abonnenter, men tallet vil variere og har tidvis vært opp mot 20.

Dagens antall forventes å øke slik at eventuelle tilbydere må ha kapasitet til å kjøre flere middager til flere

adresser.

 

Oppdraget starter på Bindal sykehjem hver dag 14:00 hvor middag hentes på kjøkkenet. Middag er

ferdig pakket med eget varme-element. Beholdere returneres påfølgende dag klokka 14:00. Middag

skal leveres hver enkelt abonnent innen 16:00. Abonnementene inngås på månedsbasis og gjelder

alle dager i uken inkludert helligdager.

 

Oppdraget honoreres med statens satser for kjøregodtgjørelse (for tiden 3,90 pr km) og kroner 145,-

pr dag. Tilbydere forventes å kunne føre en digital kjøredagbok og ha bil som sikrer

last på en måte som gjør at beholderne kan fraktes i plan.

 

Utbetaling skjer etterskuddsvis hver måned basert på antall kjørte kilometer og leverte middager.

Tilbydere må ha meget god muntlig fremstillingsevne og kunne etablere tillit til abonnentene.

Tilbydere må være punktlig, nøyaktig og ansvarsfull. Tilbydere må gjerne være frivillige

organisasjoner, lag eller pensjonister.

 

Oppdraget vil ha oppstart 1.1.2019 og gjelde for et år med mulighet for løpende forlengelse.

 

Tilbydere bes melde sin interesse for oppdraget til postmottak@bindal.kommune.no innen 1. november

2018. Interesserte vil bli innkalt til et intervju hos Koordinerende Enhet. Ved konkurranse om oppdraget

vil egnethet bli tillagt avgjørende vekt.