Viltkveld

Det blir viltkveld med tema hjorteviltforvaltning onsdag 5.oktober på Årsandøy ungdomshus.

Bindal kommune i samarbeid med storviltområdene i kommunen, Bindal viltnemnd – arrangerer en viltkveld med tema hjorteviltforvaltning onsdag 5.oktober på Årsandøy ungdomshus.

Oppstart kl. 18:00 med varighet til ca. kl. 22:00.

Program for kvelden:

  1. Rapport vedrørende ny beitetaksering i Bindal 2022 – v/Solum/Gangstø.
  1. Naturdata v/Ane Tangvik – gjennomgang av elgrapport, statistikk og analyse av bestandsutviklingen over tid for Bindal/Austra.
  1. Norsk hjortesenter v/Magnus Frøyen – bestandsutvikling/utfordringer/ulike avskytningsmodeller/bestandsplanlegging.

Det blir kaffe/drikke og enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen !

Bindal kommune

Viltansvarlig/Viltnemnd