NAV og sosiale tjenester

Bindal kommune har inngått vertskommuneavtale med Nærøysund. Dette innebærer at NAV Bindal fra 1. januar 2020 er en del av NAV Nærøysund. Det vil fortsatt være NAV kontor i Bindal kommune som er åpent ukentlig for våre innbyggere. NAV-kontoret ligger i første etasje på rådhuset og du kan avtale timer alle dager mellom kl 10.00 og 14.00. Du kan avtale time ved å ringe 55 55 33 33. Du kan også besøke kontoret uten avtale hver onsdag mellom kl 10.00 og 14.00.