NAV og sosiale tjenester

Sommerstengt sommeren 2021

NAV-kontoret på Terråk holdes stengt i perioden 26. juli til 13. august.
I denne perioden kan man ringe 55 55 33 33.
Du kan sende melding eller chatte med oss ved å logge inn på www.nav.no.

NAV-kontoret på Kolvereid er åpent i samme periode.

 

Man kan ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33, eller gå inn på www.nav.no og chatte med oss eller skrive en melding til oss ved å logge inn på «Ditt NAV».

Du kan søke om økonomisk sosialhjelp ved å gå inn på www.nav.no og logge inn på «Ditt NAV».

Bindal kommune har vertskommuneavtale med Nærøysund. Det betyr at Bindal er en del av NAV Nærøysund. Du kan fortsatt møte saksbehandler ved NAV-kontoret i Bindal. Kontoret ligger i første etasje på rådhuset og du kan avtale timer alle dager mellom kl 10.00 og 14.00. Du kan avtale time ved å ringe 55 55 33 33. Du kan også besøke kontoret uten avtale hver onsdag mellom kl 10.00 og 14.00.

 

Fra 1. mai 2021 saksbehandler Nærøysund våre søknader om startlån, bostøtte og tilskudd til tilpasning.

Saksbehandler er Torgunn Angelsen epost: torgunn.angelsen@naroysund.kommune.no mobil 481 72108

Informasjon om ordningene og søknadskjema finner du på Husbanken.no

Du søker elektronisk ved å logge inn med BankID eller annen e-ID.

Du kan ha kontakt med saksbehandler underveis i saksbehandlingen ved å logge inn i e-søknaden. Her kan du sende saksbehandler en melding og ettersende vedlegg, men du har ikke mulighet til å endre på en innsendt søknad. Du kan også ta kontakt med saksbehandler i kommunen.