Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte 11. mars på Bindal rådhus.

Kontrollutvalget har møte kl 1200 den 11. mars på Bindal rådhus.

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 3 MB)