Noen fakta som grunnlag ved folkeavstemningen i Bindal 26. februar 2018

Bindal kommune har laget en liten folder med hovedpunktene fra rådmannens innstilling til kommunestyret i desember 2017. Rådmannen redegjorde grundig over 34 sider for situasjonen og hans konklusjon. Som vedlegg til saken lå to rapporter fra Telemarksforsking. Vi anbefaler de som ønsker det å lese rådmannens saksframstilling til kommunestyret og begge rapportene. På kommunens nettside finner man også utredning om Austra og andre dokumenter angående kommunereformen.

Rapporter fra Telemarksforsking:
     Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland

 

Folderen blir distribuert til alle husstander i Bindal i løpet av uke 6.