Varsel om oppstart av planarbeid for Peacepainting Center

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 12, bnr. 1 i Bindal kommune. Peacepainting Centre AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 varsles det om oppstart av detaljregulering for gnr. 12, bnr. 1 i Bindal kommune. Peacepainting Centre AS er tiltakshaver og Rambøll bistår med reguleringsprosessen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune.