Kommunereform

Her er informasjon om kommunereformen

Fra kommunal- og moderniseringsdepartementet av 15.02.18 om MVA på strøm til husholdninger og om landbruksstøtte. (PDF, 263 kB)

 

 
 
 

Brev fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag av 12.06.2017  (PDF, 283 kB)

 

Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 9. juni 2017, om Gjennomføring av felles kommunestyremøte. (PDF, 333 kB)

 

I april 2017 la regjeringen fram forslag til endringer i kommunestrukturen og regioner
 

 


Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelser for kommunesammenslåing? Presentasjon av Børre Stolp. (PPTX, 757 kB)

 

Som en del av arbeidet med kommunereformen har Bindal kommune sammen med Nærøy,Vikna og Leka fått utarbeidet to rapporter. Den ene utreder eventuelt administrasjonssenter i Ytre-Namdal og den andre utreder framtidig kommunetilhørighet for Austra. PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har laget rapportene som ble offentliggjort i januar 2016.

Oppsummering spørreundersøkelse Austra våren 2016

Utredning administrasjonssenter (PDF, 985 kB)
Utredning grensejusteringer Austra, pr februar 2016 (PDF, 526 kB)

 

 

Utredning av alternative kommunestrukturmodeller på Sør-Helgeland. Rapport fra Telemarksforsking på oppdrag fra Sør-Helgeland regionråd. August 2015.  (PDF, 5 MB)

 

Vedtak i kommunestyret i juni 2014 - ksak 57/14 Søknad til KMD og fylkesmannen om midler til utredning av økonomiske og tjenestemessige konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller i regionen (se side 6-8 i protokollen)
Her er saksutredningen til samme sak. (PDF, 21 kB)

Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget denne nettsiden:  Kommunereform.no
Her finner du lenker til mange offentlige etater og andre som har samlet mye nyttig informasjon om reformen og prosessen, blant annet fylkesmennene, Distriktssenteret og KS.

Hvis du vil se på ulike kommuneløsninger, så kan du besøke Ny kommune.no

Innbyggerundersøkelse om kommunereform i Nord-Trøndelag – resultater for Bindal kommune, kan du lese her.

Rådmann Knut Toresen gav en orientering til Bindal kommunestyre den 18. juni 2015. (PDF, 161 kB)