Tilsynsrapporter

Bindal kommune har sammen med de øvrige fire kommunene på Sør-Helgeland laget et felles opplegg for tilsyn- og kvalitetsutvikling av barnehagene i regionen.

Tilsynet består av to moduler:

Del A. Rammefaktortilsyn

Del B. Tematilsyn

Rapporter vedrørende del A sendes lokal tilsynsmyndighet, mens del B skal legges offentlig på barnehageeiers hjemmeside. Her er rapportene for avdeling Bindalseidet.