Veterinærvakt Bindal og Sømna

Vakttelefon:           913 94 381

Følgende veterinærer deltar i vaktordningen:

Odd Joar Oppegård           

Arild Magnus Jøssund          

René Lande                     

 

Kontortelefon                          tlf 75 01 51 70