Støtte til utvikling av bedrift

Brukstomta Næringspark AS gir i hovedsak støtte til tidligfase i en oppstart eller i et prosjekt/utviklingsprosjekt. Derfor er det viktig å snakke med oss tidlig når du har en idé. Da kan vi starte en prosess på noen uker eller måneder, hvor vi kan treffes noen ganger der målet er er å finne ut hvor du ønsker å ende opp og hva de to-tre første skrittene er. Første skritt er å kontakte Brukstomta Næringspark AS.

Forskjellige maler for oppstart av prosjekt finner du her. Malene er i henhold til metodikken Prosjektlederprosessen (PLP). Disse kan være lurt å laste ned, og lage egne varianter av for eget bruk. Alt trenger ikke være relevant for akkurat ditt ståsted, så bruk det som er hensiktsmessig. 

Ta gjerne kontakt med Brukstomta Næringspark AS innen søknaden sendes.
Marit Dille,  arbeidende styreleder, marit@brukstomta.no, mob. 91 17 80 46

Definisjoner:

Forstudie: Et prosjekt som har til formål å avklare alternative muligheter for å nå prosjektets mål. Forstudien vurderer realismen, avgrenser og definerer oppgaven, og ender opp med et beslutningsgrunnlag for videreføring av ideen/løsningen/tjenesten/produktet.

Forprosjekt: Et prosjekt for utvikling av planer og utredninger som er nødvendig for å kunne ta en beslutning om iverksetting av et hovedprosjekt, dvs. en plan for gjennomføring. Det er resultatet av forprosjektet som er det nødvendige grunnlag for investeringsbeslutninger.

 

Etablerertilskudd fra Innovasjon Norge:

Har du en forretningsidé som representerer noe vesentlig nytt i ditt marked? Det kan være på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå. Innovasjon Norge kan gi etablerertilskudd til deg som gjør noe andre ikke har gjort før deg. Les mer om etablerertilskudd.