Åpning av ny oppstillingsplass på Holm fergeleie

Torsdag 30. mai var det åpning av den nye oppstillingsplassen for fergekøen på Holm.

Ordfører Frode Næsvold overrekker et foto tatt av Elisabeth Strand til assisterende fylkesdirektør i Nordland, Trond Heimtun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordland fylkeskommune beskriver prosjektet slik:

Det tidligere ferjeleiet på Holm tilfredsstilte ikke behovet for kapasitet på oppstillingsplasser, trafikkavvikling, trafikksikkerhet og servicefunksjoner. Nå er vi i mål med et prosjekt som hever kvaliteten betraktelig, med bedre oppstillingsplasser, parkeringsplasser, kollektivløsning og toalettbygg.  

Det er Farbu og Gausen AS som har utført oppdraget på vegne av Nordland fylkeskommune. Kontraktssummen er på om lag 40,5 millioner kroner (inkl. mva.)  Totalkostnaden for prosjektet er på rundt 64 millioner kroner (inkl. mva.)

Arbeidene startet før jul i 2022 og ble avsluttet i mai 2024. Det kan gjenstå noen mindre arbeider etter den offisielle åpningen.  

Sambandet Vennesund–Holm er en del av fv. 17 og forbinder kommunene Sømna og Bindal.  Ferjetrafikken har gått som normalt i anleggsperioden. 

 

Minnesmerke etter Ingeborg Holm

Som en del av den offisielle åpninga av fergeleiet, ble det også presentert et nytt minnesmerke om motstandskvinnen Ingeborg Holm. Mange slektninger av henne kom langveisfra for å delta på markeringa.

Karin Solstad og Goggi Sæter foran minnesmerket. Solstad er i slekt med Ingeborg Holm og Sæter skrev bok om Holm og tok initiativ til innsamling av midler til minnesmerket.