Kulturprisen

Det er frist 20. mai for å komme med forslag på kandidater til Bindal kommunes kulturpris.

Retningslinjer for kulturprisen:

1. Bindal kommune v/ formannskapet deler ut en "Kulturpris". Prisen deles ut hvert år, dersom ikke annet blir bestemt.

2. Formålet med kulturprisen er å gi anerkjennelse til en person eller forening/lag som har utmerket seg ved sin innsats i kulturlivet i Bindal.

3. Prisen gis til vanlig til en person, men kan i spesielle tilfeller deles. Prisen kan også gis til en forening eller et lag.

4. Kulturprisen overrekkes av ordføreren, sammen med et diplom.

5. Formannskapet tildeler prisen etter innstilling fra oppvekst- og kultursjefen.

6. Prisen lyses ut i avisene og i kulturkalenderen med en frist for innsending av forslag til kandidater.

Forslag kan sendes til postmottak@bindal.kommune.no