Ledig stilling: Vikariat som lærer ved Terråk skole.

Ved Terråk skole søkes det etter 165 % vikariat som lærer for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2021.
Søknadsfristen er 1. mai 2020.

VIKARIAT SOM LÆRER, TOTALT 165 % STILLING VED TERRÅK SKOLE

 

Ved Terråk skole søkes det etter 165 % vikariat som lærer for perioden 01.08.20 – 31.07.21

Det er hovedsakelig behov i 1.-7. trinn.

Skolen har følgende kompetansebehov:

 • Begynneropplæring i lesing og regning
 • Norsk
 • Matematikk
 • De som ansettes må kunne inneha kontaktlærerfunksjon
   

Vi ønsker søkere som:

 • Har minimum 30 studiepoeng i helst to av fagene norsk, matematikk eller engelsk
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Har evnen til tett og systematisk oppfølging av elevene
 • Behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere gyldig politiattest i henhold til Opplæringslovens §10-9

 

 

Personlige egenskaper

Vi søker lærere som:

 • Har et positivt elevsyn
 • Er opptatt av god klasseledelse
 • Har evne til å identifisere og iverksette tilpassede tiltak overfor alle elevers behov
 • Har evne til å skape gode og trygge relasjoner i klasserommet og ellers i skolemiljøet
 • Er velfungerende og samarbeidsorientert i team
 • Deltar aktivt i arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø på skolen
 • Har godt samarbeid med foresatte
 • Fleksibel og endringsvillig

Vi oppfordrer også andre med godkjent lærerutdanning eller barnehagelærer med begynneropplæring og videreutdanning til å søke på stillingene.

Vi tar forbehold om at interne overføringer, permisjoner m.m. kan medføre endringer i behov eller ledighet ved skolen. Ved interne omrokkeringer i rekrutteringsprosessen, kan det oppstå ledighet i andre stillinger/stillingsstørrelser med tilsvarende kvalifikasjonskrav. Søkerlisten vil da benyttes til å rekruttere inn i disse stillingene.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor Kari Lillemark, mobil: 48 17 85 12, kari.lillemark@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Pliktig medlemskap i SPK med 2 % innskudd.

Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 01.05.2020 CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.