Pass fra Nærøy og Vikna lensmannskontor

I uke 27 vil det kun være mulig å få bestilt pass her onsdag 3. juli.

   BESTILLE  PASSI

 

 

I uke 27 vil det kun være mulig å få bestilt pass her onsdag 3. juli.

Ved behov for bestilling de øvrige dagene, så kan du møte på Namsos politistasjon, som har timebestilling
og drop-in.

 

Ole Kr. Holand

Lensmann

Politikontakt for Bindal og Leka

Fung. Politikontakt for Nærøy og Vikna.

Trøndelag  politidistrikt

Nærøy lensmannskontor

www.politi.no

Klikk for stort bilde