Medvirkning

Et helt sentralt element i all offentlig planlegging er at det er gode informasjons- og medvirkningsarenaer og prosesser. Med medvirkning menes i denne sammenheng enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser, slik at de selv kan være med på å planlegge sin framtid.

Medvirkning

Et helt sentralt element i all offentlig planlegging er at det er gode informasjons- og medvirkningsarenaer og prosesser. Med medvirkning menes i denne sammenheng enkeltpersoners og gruppers rett til å kunne delta i og påvirke beslutningsprosesser, slik at de selv kan være med på å planlegge sin framtid.

Krav om å legge til rette for medvirkning

Plan- og bygningsloven og Folkehelseloven setter krav om å legge til rette for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Viktig for å få økt måloppnåelse

God medvirkning er viktig for å få økt måloppnåelse, bedre plangrunnlag og en mer demokratisk planlegging. Bindal kommune ønsker å legge til rette for gode medvirkningsprosesser i utarbeidelse av kommunale planer. Opplegg for medvirkning vil variere og tilpasses ulike planer og prosesser i plan- og styringssystemet. Alle kommunale planer er som kapitler i èn stor plan – kommuneplanen. Det betyr at medvirkning i én plan medfører - direkte eller indirekte - medvirkning i andre planer.

Har du innspill til planer?

For innspill til planer, send epost til postmottak@bindal.kommune.no.