Bindal kommune ved helse- og omsorgsavdelingen har søkt Nordland fylkeskommune om sommerjobbtilskudd for 2019 til ungdom i alderen 14 – 18 år. I den anledning ønsker vi tilbakemelding fra ungdom i alderen 14 – 18 år som kan tenke seg å gi eldre på sykehjemmet ekstra livskvalitet i en uke i sommer.

Onsdag 29. mai er det møte i formannskapet og i valgstyret i Bindal. Her er innkallingen.

Bindal kommunes årsmelding er nå behandlet av kontrollutvalget, og skal videre til formannskapet og kommunestyret. Du kan lese den her.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fiber i områdene Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad. Hvis du bestiller før 1. juni, er det stor sjanse for at Telenor kan fullføre arbeidet med å bygge ut fiber før jul 2019.

Fristen for å komme med forslag på kandidater til kulturprisen for 2019 i Bindal framskyndes til tirsdag 28. mai. Dette gjøres for å rekke formannskapsmøtet den 29. mai.

Onsdag 8. mai er det brudd i telenettet i hele Bindal. Et fiberbrudd på Sømna fører til at mobil og Internett er nede. Telenor oppgir rettetid til kl 2100 i kveld. Siste: Feilen ble rettet onsdag kveld rett før kl 2200.

Bindal kommune har inngått avtale med JB Båtskyss AS om drift av vaktbåt for lege, veterinær og brannvakt i kommunen fra 1. mai og fem år fremover. Avtalen innebærer at JB Båtskyss AS vil ha beredskap fra 16:00 til 08:00 på hverdager og hele døgnet i løpet av helg og på helligdager.

Kontrollutvalget har møte mandag 13. mai kl 1200 på Bindal rådhus.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om utbygging av fiber i områdene Bindalseidet, Terråk og Helstad/Bangstad. Nå kan du bestille. 

 

Trollfjell UNESCO Global Geopark har plukket ut 18 interessante geosteder på Sør-Helgeland og Leka som kan besøkes denne sesongen