Eiendomsskatt 2021

Eiendomsskattelistene for 2021 er nå utlagt til offentlig ettersyn. 

Klikk her  for å finne informasjon om eiendomsskatt, og klikk her   for å se listene.

Listene er også lagt ut til offentlig ettersyn ved Bindal folkebibliotek.