Konstituerende kommunestyremøte 26. oktober 2023

Frode Næsvold er ny ordfører i Bindal. Wenke Ryan er ny varaordfører.

Bilde av ny ordfører og avtroppende ordfører - Klikk for stort bildeFrode Næsvold blir gratulert av avtroppende ordfører Britt Helstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er navnene på det nye kommunestyret. Arbeiderpartiet har 13 og SV har 4 representanter.

Arbeiderpartiet 

 • Frode Næsvold (ordfører)
 • Karoline Andrea Berg-Hansen
 • Lasse Rene Kolsvik
 • Wenke Saltnes Ryan (varaordfører)
 • Karoline Velde
 • Svanhild H. Båtnes Holten
 • Bjørn Magne Vatnan
 • Edgar Hermanstad Dahl
 • Elin Gangstø
 • Veronika Nygård Otervik
 • Rune Aarsand
 • Linda Nygård
 • Arnstein Sevaldsen-Bekkavik
   

Sosialistisk Venstreparti 

 • Elin Kristine Vareide Lian
 • Gunhild Helen Johansen Gutvik
 • Bjørg Heidi Hald
 • Eivind Sommerseth

 

I formannskapet sitter:

Frode Næsvold (AP), Wenke Saltnes Ryan (AP), Lasse Rene Kolsvik (AP), Elin Kristine Vareide Lian (SV og Bjørg Heidi Hald (SV).

Avtroppende ordfører Britt Helstad takker kommunedirektør Knut Toresen for godt samarbeid.