Om NAV Bindal

Har du behov for sosialhjelp, kan du bruke et eget skjema.

NAV

Informasjon til innbyggere i Nærøysund, Leka og Bindal kommuner:
I forbindelse med at rådhusene er stengt, er det ikke mulig å møte opp på NAV- kontoret. Hvis man har behov for å søke økonomisk sosialhjelp, kan man benytte et søknadskjema som er nedlastbart (PDF, 14 kB). Skjemaet sendes oss i retur på
e-post til sangeetha.maria.skarstad@nav.no. Har man ikke mulighet til å sende e-post, kan innbyggere i Bindal kommune ringe eller sende sms til mobilnummer 412 75 742 eller 412 70 127.