Søknad akvakultur i kommune i Nordland

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i kommune i Nordland

Søker: Gadus Havbruk AS

Søknaden gjelder: Ny lokalitet for torsk

Søkt størrelse: 3500 tonn MTB

Lokalitet: Fornes

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º14,750` Ø 12º16,258`

 

Kontaktadresse: postmottak@bindal.kommune.no

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen. Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

01.02.00_Innholdsfortegnelse Gadus Styringssystem.pdf.pdf (PDF, 230 kB)
63066.01 Fornes strømmålinger.pdf.pdf (PDF, 421 kB)
63066.02 Fornes Rapport B ifm forundersøkelse.pdf.pdf (PDF, 9 MB)
63066.04 Rapport forundersøkelse.pdf.pdf (PDF, 18 MB)
Anlegget i Bindal kommune.pdf (PDF, 332 kB)
Fornes - anleggsskisse.pdf.pdf (PDF, 444 kB)
Fornes - forholdet til annen akvakultur.pdf.pdf (PDF, 686 kB)
Fornes - forholdet til arealregulering.pdf (PDF, 421 kB)
Fornes - søkers KU-vurdering.pdf.pdf (PDF, 174 kB)
Gadus - beredskapsavtaler.pdf.pdf (PDF, 3 MB)
Gadus - Vurdering av påvirkning villtorsk_Fornes_Sladdet.pdf.pdf (PDF, 10 MB)
Gadus beredskapsplaner.pdf.pdf (PDF, 501 kB)
Gadus Havbruk AS - Søknad om ny akvakulturlokalitet Fornes for torsk i Bindal kommune -.pdf (PDF, 245 kB)
Gadus_Gebyr akvakultursøknad_Lokalitet Fornes.pdf.pdf (PDF, 203 kB)
Gadus_Utsvaring Statsforvalter Nordland_Fornes_Sladdet.pdf.pdf (PDF, 262 kB)
Posisjoner anlegg Fornes.pdf.pdf (PDF, 374 kB)
Rapport Fornes C FU 2021.pdf.pdf (PDF, 32 MB)
Tillatelse_til_akvakultur_i_flytende_eller_landbasert_anlegg_1891424.pdf.pdf (PDF, 188 kB)