I brev av 16. februar 2018 gir Fylkesmannen i Nordland tillatelse, under visse vilkår, til mudring i Årsetvalen og Kjærstadstraumen.

I vedtaket heter det: 

"Fylkesmannen i Nordland gir med dette Bindal kommune tillatelse til mudring i forbindelse med utdyping av kanal fra Årsetfjorden til Valen. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11, jf. § 16 og i medhold av forskrift av 1.6.2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 22-6. Fylkesmannen har ved avgjørelsen om hvorvidt tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkår for tillatelsen, lagt vekt på forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre."

Kontrollutvalget i Bindal har møte 12. februar kl 1200 på Bindal rådhus. 

Det er møte i fondsstyret torsdag 1. februar på Bindal rådhus. Møtet starter umiddelbart etter møtet i formannskapet.

 

 

Formannskapet kalles inn til møte torsdag 1. februar kl 0900. 

 

Formannskapet har møte mandag 29. januar kl 1700 på Bindal rådhus. 

Her er møteinnkallingen. (PDF, 120 kB)

 

Mandag 26. februar er det rådgivende folkeavstemming i Bindal. I forkant inviterer kommunen til tre folkemøter med informasjon. Mandag 12. februar kl 1800 på Vonheim ungdomshus, Sørhorsfjord, tirsdag 13. februar kl 1800 på Toppen forsamlingshus, Terråk og torsdag 15. februar kl 1800 på Bindalseidet skole, Bindalseidet.

Formannskapet skal mandag 15. januar behandle en tilleggssak, en høring om : "Helhetlige helsetjenester – Felles ansvar – Handlingsplan for samhandling mellom kommunene i Nordre del av Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF 2018 – 2021".
 

Lensmannen i Bindal oppfordrer derfor til tett kontakt med viltansvarlig i kommunen hvis de møter elg med aggressiv adferd i området ved lysløypa på Terråk.

Bindal kommune lanserer sin nye nettside onsdag 20. desember.