NAV Bindal har stengt tirsdag 27.11.2018. Første ordinære åpningstid er torsdag 29.11 kl. 10.-14.00.

 

Her er en forklaring på det som står om eiendomsskatt for 2018 i kravet om kommunale avgifter som nylig er sendt ut.

Kurset starter opp i januar 2019. Ta kontakt med Bindal helsestasjon innen 4. januar.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer lag og foreninger til å søke om tilskudd slik at barn i lavinntektsfamilier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter og ferier. Søknadsfristen er 10. desember.

Bindal formannskap har møte torsdag 22. november kl 0900 på Bindal rådhus. Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 skal behandles.

Bindal kommune har inngått avtale med Telenor om å bygge ut ut bredbånd via fiber på Terråk, Bindalseidet og Helstad.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus onsdag 14. november kl 1300.

Kontrollutvalget i Bindal kommune har møte mandag 26. november kl 1200 på Bindal rådhus.

Her finner du rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan, og tiltaksdelen i samfunnsdelen i kommuneplanen.

Bindal kommune skal lage ny anleggsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Arbeidet starter før jul og vil ta ca ett år. En slik plan kreves av kulturdepartementet hvis man skal søke om spillemidler.