Folkemøter om kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen for Bindal kommune

Bindal kommune inviterer til tre folkemøter i forbindelse med utarbeidelse av planforslag til rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen. Tema for møtene vil være:

  • Presentasjon av utkast til plankart for landdelen
  • Orientering om planprosessen med vekt på videre gang i planarbeidet og muligheten for å komme med innspill til planforslaget

Invitasjon til folkemøte om kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen for Bindal kommune

Bindal kommune inviterer til tre folkemøter i forbindelse med utarbeidelse av planforslag til rullering av kommuneplanens arealdel og kystsoneplanen. Tema for møtene vil være:

  • Presentasjon av utkast til plankart for landdelen
  • Orientering om planprosessen med vekt på videre gang i planarbeidet og muligheten for å komme med innspill til planforslaget

 

Mandag 18.10.2021 kl. 19.00 Bindalseidet skole, hallen

Onsdag 20.10.2021 kl. 19.00 Kjella skole, gymsal

Torsdag 21.10.2021 kl. 19.00 Terråk skole, Amfiet

Planutkast Bindal (PDF, 13 MB)
Planutkast Terråk (PDF, 3 MB)
Planutkast Bindalseidet (PDF, 3 MB)

 

Plan- og utviklingssjefen