Kommunestyret

 

Kommunestyret er det øverste kommunale organ. De treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov. Valget gjelder for fire år.

Her finner du kontaktopplysninger til alle representantene.

Her finner du en oversikt over alle møtene, sakslister, innkallinger og protokoller. OBS: For å se eldre møter må du trykke på "Vis tidligere utvalgsmøter" 

Kommunestyret 2015-2019

Navn: Vararepresentanters navn:
Bindal Arbeiderparti  
1. Britt Helstad 1. Gro Annie Støvik Lande
2. Tor-Arne Aune 2. Hans Otto Helstad
3. Ruth Anita Skjelsvik 3. Karoline Velde
4. Lars Berg-Hansen 4. Elin Gangstø
5. Eskil Skarstad  5. Svanhild Helovise Båtnes Holten
6. Wenke Saltnes Ryan 6. Kathrine Busch Næsvold
7. Magne Hartvig Paulsen 7. Arnold Hansen
8. Steinar Skarstad 8. Stein Okstad
9. Martin Kvarsvik 9. Anne Grete Vikestad
  10. Aundun Ivar Gangstø
  11. Jørn Oddgeir Bergerud
  12. Signe Skjelsvik Lian
   
Bindal Høyre og Bindal Venstre  

1. Petter Arnfinn Bjørnli (H)

1. Rita Kathrin Nygård (V)
2. Elling Mikalsen Bøkestad (H) 2. Heidi Merete Otervik Vollan (H)
3. Mona Bern Erfjord Hall (V) 3. Eva Johanne Pedersen (H)
4. Terje Ronald Sevaldsen (H) 4. Ola Helstad (H)
5. Roar Eck (H) 5. Andreas Øvergård (V)
  6. Brede Valan (H)
  7. Ingvild Helstad (H)
  8. Martin Halle Eriksen (H)
   
   
Bindal SV  
1. Elin Kristine Vareide Lian 1. Gunnhild Helen Johansen Gutvik
  2. Tove Kristin Heide 
  3. Nina Lauritzen
  4. Linda Nygård
   
Bindal SP  
1. Dag Christer Brønmo 1. Mona Kristin Teksum Øvergård 
2. Julie Catharina Tilrum 2. Kurt Anders Brønmo
  3. Espen Hald
  4. Knut Arne Busch
  5. Vigdis Aardal Gutvik