Godkjente valglister

Tre valglister er godkjent i Bindal til kommunestyrevalget 2019. Klager med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne listeforslagene må fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene.

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 1. april. Forslagene ble godkjent av valgstyret i Bindal 29. mai.  Se valglistene her.

Valglistene til fylkestingsvalget kunngjøres særskilt.

I henhold til valglovens §6-8 må klage med krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag fremsettes innen 7 dager etter offentliggjøring av de godkjente valglistene. Klagen sendes til valgstyret i Bindal kommune, Bindal rådhus, 7980 Terråk.