Hva gjør jeg som foresatt når mitt barn tester positivt på selvtest?

Hvis et barn tester positivt på koronaviruset, skal barnet i 6 dagers isolasjon. Les mer her om hva dere skal gjøre.

  • Hvis et barn tester positivt på koronaviruset, skal barnet i 6 dagers isolasjon. Se nærmere informasjon om hvordan isolasjonen anbefales gjennomført på nettsiden til Bindal kommune, https://www.bindal.kommune.no/korona/ .
  • Som foresatt anmoder vi deg om å sende e-post til bindal.legekontor@bindal.nhn.no eller å ringe Bindal legekontor på telefon  750 32560 for å gi opplysninger om barnets navn, fødselsdato og tidspunkt for den positive selvtesten.

 

  • Vi oppfordrer dere til å varsle andre nærkontakter barnet har hatt de siste to dagene. En nærkontakt er definert som «alle de som har oppholdt seg mindre enn to meter unna en smittet i minst 15 minutter». 

Gi beskjed til skolen eller barnehagen om at barnet ditt vil være borte fra barnehagen eller skolen på grunn av isolasjon i forbindelse med positiv selvtest.