Ledig stilling i Digitale Helgeland

100% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider.

Se hele annonsen her: 100% midlertidig stilling som prosjektmedarbeider (228137) | Digitale Helgeland (jobbnorge.no)

Kunnskap, ferdigheter og evner vi søker

  • Vi søker en prosjektmedarbeider som brenner for å få fart på utviklingen i små kommuner, og som kan være en pådriver og ressurs som støtter kommunene i å nå målene i Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.
  • For å få til det bør du være en relasjonsbygger som etablerer gode nettverk og samarbeider godt med andre, er resultatorientert, engasjert og positiv.
  • Du må være selvdreven og trives med å jobbe selvstendig i perioder.
  • Det er en fordel om du har erfaring med å presentere kunnskap og beslutningsgrunnlag for kommunale ledere og beslutningstakere
  • Du vil ha mye kontakt med både ansatte i ulike deler av kommunene, brukere (innbyggere) og leverandører, og må kunne kommunisere godt med dem.
  • Du har erfaring fra digitaliseringsprosjektarbeid i offentlig sektor og forståelse for tjenestedesign som metode i utviklingsprosesser
  • Du må ha solid teknisk forståelse, slik at du kan sette deg inn i hva ulike teknologiske utviklingstrekk og digitaliseringstiltak i offentlig sektor innebærer for kommunene og kunne jobbe med innføring av slike prosjekter (bl.a. forståelse for API, datadeling, sikkerhet, virksomhetsarkitektur, automatisering, skytjenester)
  • Vi ønsker oss deg som kan vise til gode resultater og at du har lykkes med å skape endringer gjennom samarbeid med andre
  • Kjennskap til kommunal tjenesteutvikling er en fordel

Digitale Helgeland