Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte mandag 27. november kl 1200 på Bindal rådhus.

Kontrollutvalget har møte mandag 27. november kl 1200 på Bindal rådhus.

 

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 5 MB)