Strømutkobling

Bindal kraftlag melder at det pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på høyspenningsnettet vil bli utkobling av strømmen onsdag 13.juni kl.01.00 – 04.00. Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Årsandøy - Fuglstad, samt kretsene Horsberg, Alsli, Hjartøya, Hildringen, Reppa og Øksningøy.

Strømutkobling på strekningen Indre Bindal

Pga. nødvendig vedlikeholdsarbeid på vårt høyspenningsnett, vil det bli utkobling av strømmen på nattestid.

Onsdag 13.juni Kl.01.00 – 04.00.

Utkoblingen berører alle transformatorkretser fra Årsandøy - Fuglstad, samt kretsene Horsberg, Alsli, Hjartøya, Hildringen, Reppa og Øksningøy.

Mer informasjon finner dere på våre nettsider www.bindalkraftlag.no

 

Bindal Kraftlag SA Tlf. 75 03 19 19