Søknad om tilskudd til diverse tiltak i jordbruket må sendes kommunen innen 1. april 2019.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre i Bindal har møte mandag 18. mars kl 1300 på Bindal rådhus

Eiendomsskattelistene for 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn, og er tilgjengelige i 3 uker f.o.m. 28. februar.

Mandag 11. mars kl 1200 på Bindal rådhus.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre har møte på Bindal rådhus, Terråk mandag 25. februar kl 1300.

Innkalling til kommunestyrets møte torsdag 28. februar er nå lagt ut.

Ved Kalvik kai blir parkeringsplassen stengt mandag 4/2 og tirsdag 5/2.

Det er frist 1. mars for å søke om å arrangere Bindalsdagen 2019. Lag og foreninger i Bindal inviteres til å søke.

Det er møte i Bindal formannskap torsdag 31. januar kl 0900 på Bindal rådhus.

Viltnemnda i samarbeid med Plahtes eiendommer vil gjennomføre uttak av elg i nærområdet Terråk i uke 51.