Møte i kontrollutvalget

Kontrollutvalget har møte mandag 18. september kl 1200 på Bindal rådhus

Kontrollutvalget har møte mandag 18. september kl 1200 på Bindal rådhus.

 

Her er innkalling med saksliste. (PDF, 4 MB)