Helse- og velferdssektoren utlyser to oppdrag for transport av middag til ulike abonnenter på egen

bopel. Oppdragene er delt opp i 2 ruter. Begge ruter starter på Terråk, men rute 1 vil inkludere alle

abonnenter på Terråk og grendene Helstad/Bangstad og Åbygda. Rute 2 vil inkludere alle grender i

ytre strøk av kommunen inkludert Bindalseidet, Horsfjord, Skjelviksjøen, Røytvoll, Holm m.m.

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Bindal kommune i Nordland.

I hht lov om akvakultur av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig ettersyn: Sinkaberg Hansen AS søker om akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret i landbasert anlegg ved Svaberget / Sagbugta øst for Smilestraumen i Nærøy kommune.

Det blir møte i formannskapet 19. oktober 2018, kl. 12:00, i Bindal rådhus

På grunn av sykdom blir dessverre bygdekinoen idag, 08.10.2018, avlyst.

VEDRØRENDE INNSYN I FORHOLD TIL RESULTAT AV INNSENDT CWD-PRØVE FRA BINDAL KOMMUNE 2018.

Bindal kommunestyre har vedtatt å legge ut forslag til habilitering- og rehabiliteringsplan 2019 - 2029 på høring.

Kontrollutvalget i Bindal har møte mandag 1. oktober, kl.12:00, i Bindal rådhus.

Det vil bli avholdt møte i formannskapet umiddelbart etter kommunestyrets slutt samme dag.