Lensmannen i Bindal oppfordrer derfor til tett kontakt med viltansvarlig i kommunen hvis de møter elg med aggressiv adferd i området ved lysløypa på Terråk.

Formannskapet i Bindal har møte mandag 15. januar kl 1200 på Bindal rådhus. Valgstyret har møte umiddelbart etter at formannskapet er ferdig.

I Nordland har 8 personer mistet livet, 32 er blitt alvorlig skadd og 166 lettere skadd i trafikkulykker i 2017.

Det er ledig et 50 % engasjement som prosjektmedarbeider med barnefaglig kompetanse fram til 30.6.2019. Søknadsfristen er 10. januar 2018.

Bindal kommune lanserer sin nye nettside onsdag 20. desember.

Utstyrssentralen i Bindal er som et bibliotek – her kan du låne sport- og friluftsutstyr helt gratis.

Vår kontor- og personalleder går av med pensjon, og vi søker en synlig og handlekraftig leder som har evne til å bygge tillit og etablere godt og tett samarbeid internt i organisasjonen. Ass. rådmann er rådmannens faste stedfortreder, og er med i rådmannens ledergruppe. Tiltredelse medio mai 2018. Søknadsfrist er 10. januar 2018.

Tiltaksprisen for 2017 ble delt ut under kommunestyrets møte torsdag 14. desember på Terråk.

Kommunestyret i Bindal har 14. desember 2017 vedtatt en omfattende boligplan som legger strategien for hvordan kommunen skal utvikle Terråk og Bindalseidet til attraktive sentre, friske opp boligmarkedet og legge opp til et botilbud i tråd med fremtidige behov. Planen setter omfattende investeringer i omsorgsboliger i en helhet slik at disse kan bidra til en revitalisering av boligtilbud og markedet for boliger i Bindal.