BODØ2024

BODØ2024 lyser ut flere tilskuddsordninger, med søknadsfrist 15. september.

Det er mulig å søke støtte til lokale arrangement fra Bodø2024 – både i regi av lag og foreninger og for/med ungdom. Har dere en god idé om et arrangement som dere kunne tenke dere å gjennomføre i 2024, så er sjansen til noe finansering her nå!

Vær obs på søknadsfristen 15. september:

Utlysninger lokale kulturmidler https://www.bodo2024.no/lokale-kulturmidler
Bodø2024 lyser ut midler til lokale prosjekter og aktiviteter, som en del av programarbeidet til Bodø2024. Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024, og de ønsker kulturprosjekter og aktiviteter i hele Nordland fylke som en del av programmet. De lokale midlene er fordelt til alle regionene i Nordland, og søknadene behandles i samarbeid med lokale råd som kjenner lokalt kulturliv godt.

UNG2024 https://www.bodo2024.no/ung2024

Ungdomsprogrammet består av alt som skal skje for ungdom når Bodø og Nordland er Europeisk kulturhovedstad i 2024. Ungdomsprogrammet er for alle ungdommer og organisasjoner som jobber med ungdom i hele Nordland. Alle som ønsker å være med i programmet, uavhengig om de har fått midler eller ikke, kan være med. Mer info om hvordan man kan bli med i ungdomsprogrammet, kan man lese mer om på nettsidene.

Om dere lurer på noe, så er kulturkonsulent Magnar Solbakk i Brønnøy kommune regional kontaktperson. I Bindal er kultur- og informasjonskonsulent Jens Christian Berg lokal kontaktperson.

Fristen for begge støtteordningene er som sagt 15. september.