Søknadsfristen er 15. mai.

Bindal kommune har følgende ordninger:
- Nedskriving av studiegjeld.
- Delfinansiering av samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og studenter.

Småkraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å regulere Søbergsvatnet mellom kote 301,5 (LRV) og kote 302,5 (HRV) i Eidselvavassdraget som drenerer til Bindalsfjorden. Reguleringen på 1 m vil øke årlig kraftproduksjon i Søbergsvatnet kraftverk med 3,2 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 160 husstander.

Bjørøya AS søker om klarering av ny akvakulturlokalitet "GÅSFLESTAREN" i Bindal kommune. I den forbindelse legges søknaden ut til offentlig innsyn i perioden 23. mars - 24. april 2018.

Høringsuttalelser sendes skriftlig til: Bindal kommune, Oldervikveien 5, 7980 Terråk eller på epost til: postmottak@bindal.kommune.no innen 30. april 2018. 

Bindalseidet skole hadde skidag i Pe-fjellet onsdag 14. mars i strålende vær. Her er bilder.

Vel 100 foreldre og venner fikk med seg lokal UKM for Sømna og Bindal lørdag på Bindalseidet.

44 deltakere bidro med kunst og musikkinnslag.

Kommunen forvalter en del statlige midler til kulturlandskap og miljø. Søknad om tilskudd til div. tiltak i jordbruket må sendes til kommunen innen 1. april 2018. For ytterligere informasjon tas kontakt med Plan- og utviklingssektoren, eller se under næring, landbruk og miljø på kommunens hjemmeside 

Det legges fram to tilleggssaker i kommunestyremøtet torsdag 1. mars: Kommunetilhørighet, veien videre etter avholdt rådgivende folkeavstemning, og Godkjenning av resultatet av valgoppgjør - rådgivende folkeavstemning 26.02.2018 om kommunesammenslåing.

Valgdeltakelse 78%.

Ja: 308

Nei: 642

Blank: 9